Ryszard Reich SP4BBU Olsztyn

sp4bbu

Dziennikarz, publicysta, autor książek. Emerytowany dyrektor Olsztyń­skiego Wydawnictwa Prasowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Dzienni­karskiej. Studiował polonistykę i dziennikarstwo.

Był korespondentem polskiej prasy w Berlinie, Pradze i Budapeszcie. Szczegółowy opis doko­nań zawodowych i twórczych znajduje się w polskiej edycji szwajcarskiej encyklopedii Who is Who. Pasjonuje się krótkofalarstwem i fotografią artystyczną. Urodził się i wychował w Wąbrzeźnie na Pomorzu. Licencje nadawcy i znak wywoławczy SP4BBU uzyskał w 1965 roku. Był wieloletnim prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofa­lowców w Olsztynie. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia był wiceprezesem Zarządu Głównego PZK. Uhonorowany Odznaką Hono­rową PZK i ponad trzydziestoma odznaczeniami państwowymi i resorto­wymi. Krótkofalarstwo traktuje jako odpoczynek po wyczerpującej pracy dziennikarskiej. Jest autorem 9 książek, w tym takich jak: „Krótkofalar­stwo moją pasją”, „Wywołanie ogólne” i „Z kart historii krótkofalarstwa”.