Zdjęcia moje i nadesłane przez kolegów ze spotkań, wypraw itp. Stanowią pamiątkę minionych dni.

  • Spotkania OT22
  • Zebrania walne i sprawozdawcze OT22
  • Spotkania Międzyoddziałowe
  • Wyprawy latarniane
  • Subregionalne zawody IARU
  • Różne