Menu Zamknij

Sterownik radiotelefonów Motorola GM 340 (2m); GM 380 (70cm)

zbudowany w oparciu o procesor ATMEGA 8 służy do transmisji komunikatów oddziałowych OT22. Może transmitować sygnał poprzez przemienniki SR2SL Słupsk, SR2BW Bytów, SR1P Postomino, SR1N Koszalin. Dwa jednocześnie (1 na 2m; 2 na 70cm).

Przemiennik koszaliński (2m) jest otwierany tonem, stąd sterownik nadaje ton i przechodzi na odbiór. Gdy nadajnik przemiennika załączył się następuje transmisja komunikatu. Przy braku odpowiedzi przemiennika sterownik podejmuje kolejną próbę uruchomienia przemiennika. Gdy po trzech próbach przemiennik nie odezwie się, sterownik zaprzestaje transmisji.

Dodatkową funkcją sterownika jest retransmisja sygnału z 2m na 70 cm lub odwrotnie. Wyboru funkcji dokonuje się przełącznikiem na panelu sterownika, wyświetlacz pokazuje wybraną wartość.

Aktualnie opracowuję układ do automatycznej transmisji w oparciu o komputer RASPBERRY PI.

Założenia:

  • Zegar na procesorze ATMEGA 8 kontroluje czasy załączenia poszczególnych elementów.
  • Uruchamia komputer dzień przed komunikatem, serwer FTP oczekuje na plik.
  • Po otrzymaniu pliku wysyła wiadomość o gotowości systemu.
  • Kilka minut przed emisją komunikatu załącza zasilanie radiotelefonów.
  • W zaprogramowanym dniu i czasie uruchamia odtwarzanie i załącza PTT radiotelefonów.
  • Kontroluje poziom sygnału mcz, przy jego braku przerywa transmisję.
  • Po zakończeniu kasuje plik komunikatu i wysyła wiadomość o zakończeniu transmisji.
  • Wyłącza zasilanie radiotelefonów, wyłącza komputer i jego zasilanie.